Dział Pomocy Materialnej dla Studentów UKSW (pok. 002 i 003 budynek 23 przy ul.Wóycickiego 1/3) przyjmuje interesantów w następujących godzinach:
poniedziałek - nieczynne
wtorek, środa: 10.00 - 14.00
czwartek, piątek: 11.00 - 15.00
        sobota (zjazdy): 10.00 - 14.00

 

logowanie do systemu USOSWEB

logowanie do systemu

Numer konta bankowego do przelewów stypendiów należy wpisać w systemie USOSWEB: dla studenta -> stypendia-> konta bankowe studenta

 

Wzór obliczenia średniej ważonej wraz z instrukcją (dot. studentów składających wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów:

WZÓR OBLICZENIA ŚREDNIEJ

INSTRUKCJA DO OBLICZENIA  ŚREDNIEJ WAŻONEJ

----------------------------------------------------------------

Progi i stawki

Progi i stawki w roku akademickim 2017/2018 - pobierz

 

Terminy składania wniosków o stypendium socjalne dla studentów:

Na podstawie Regulaminu Pomocy Materialnej DPMS wnioski o stypendium socjalne można składać od 5 września do 31 maja.

Wydziałowa Komisja Stypendialna przyznaje stypendium socjalne:

1)   od października w roku, w którym złożono wniosek, jeżeli został on złożony do 10 października;

2)   od miesiąca, następującego po miesiącu złożenia wniosku.

Formularze do stypendium socjalnego dla studentów: