Dział Pomocy Materialnej dla Studentów UKSW
(pok. 002 i 003 budynek 23 przy ul.Wóycickiego 1/3)
 przyjmuje interesantów w następujących godzinach:
 

W dniu 24.07.2017 r. (poniedziałek) Dział Pomocy Materialnej będzie czynny od 7.30 do 15.30

 
poniedziałek - nieczynne
 
wtorek, środa - 10.00 - 12.10
                           12.30 - 14.00
 
czwartek, piątek - 11.00 - 12.10
                               12.30 - 15.00

        sobota (zjazdy):   10.00 - 12.10         
                             12.30 - 14.00
 
 

UWAGA STUDENCI!!! OD 1.03.2017 REJESTRACJA WNIOSKÓW O STYPENDIA BĘDZIE ODBYWAŁA SIĘ ZA POMOCĄ MODUŁU STYPENDIALNEGO USOSWEB - po zarejestrowaniu wniosku należy go wydrukować i złożyć w DPMS wraz z kompletem dokumentów (więcej informacji w zakładce stypendium socjalne)

logowanie do systemu USOSWEB

logowanie do systemu

 

----------------------------------------------------------------

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Student, który uzyskał wysoką średnią ocen za rok studiów lub osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym może ubiegać się o stypendium rektora dla najlepszych studentów. Wszystkie osiągnięcia należy udokumentować zaświadczeniami, dyplomami, itp.


Minimalna średnia uprawniająca do uzyskania stypendium rektora dla najlepszych studentów wynosi 3,800.


Warunkiem ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów jest zaliczenie pierwszego roku studiów. Wyjątek stanowią studenci przyjęci na pierwszy rok studiów, którzy są laureatami olimpiady międzynarodowej lub finalistami  olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim.

Studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia również mogą się ubiegać o stypendium rektora dla najlepszych studentów, jeżeli rozpoczęli studia drugiego stopnia w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia

Termin składania wniosków:

  • 01.IX - 15.X
     
  • 01.II - 20.III (dotyczy studentów, tórzy rozpoczęli studia od semestru letniego)

Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy dzień powszedni.

Formularze o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów:

  • załącznik nr 4 - wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów
  • załącznik nr 8 -oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku
  • załącznik nr 10 (punktacja oraz wytyczne) - należy zapoznać się z zał. nr 10 przed wypełnieniem wniosku o stypendium rektora (zał. nie dołącza się do wniosku)