Dział Pomocy Materialnej dla Studentów UKSW
(pok. 002 i 003 budynek 23 przy ul.Wóycickiego 1/3)
 przyjmuje interesantów w następujących godzinach:
 

W dniu 24.07.2017 r. (poniedziałek) Dział Pomocy Materialnej będzie czynny od 7.30 do 15.30

 
poniedziałek - nieczynne
 
wtorek, środa - 10.00 - 12.10
                           12.30 - 14.00
 
czwartek, piątek - 11.00 - 12.10
                               12.30 - 15.00

        sobota (zjazdy):   10.00 - 12.10         
                             12.30 - 14.00
 
 

UWAGA STUDENCI!!! OD 1.03.2017 REJESTRACJA WNIOSKÓW O STYPENDIA BĘDZIE ODBYWAŁA SIĘ ZA POMOCĄ MODUŁU STYPENDIALNEGO USOSWEB - po zarejestrowaniu wniosku należy go wydrukować i złożyć w DPMS wraz z kompletem dokumentów (więcej informacji w zakładce stypendium socjalne)

logowanie do systemu USOSWEB

logowanie do systemu

 

----------------------------------------------------------------

Specjalne dla osób niepełnosprawnych

Drodzy Studenci,

od 01.03.2017 r. wnioski o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych muszą być rejestrowane poprzez system USOSWEB.

Przed zarejestrowaniem wniosku należy złożyć orzeczenie wraz z ankietą u Pełnomocnika rektora ds. osób z niepełnosprawnością

Aby zarejestrować wniosek należy:

- zalogować się na konto USOSWEB

- z menu wybrać WNIOSKI

Po wypełnieniu i zarejestrowaniu w systemie wniosku należy go wydrukować, podpisać i w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją złożyć w Dziale Pomocy Materialnej dla Studentów (DPMS).

Terminem złożenia wniosków jest data dostarczenia ich w wersji papierowej do DPMS.

Niewypełnienie wniosku w wersji elektronicznej uniemożliwia złożenie wniosku w wersji papierowej.

Numer konta bankowego, do przelewów stypendiów należy wpisać w systemie USOSWEB: dla studenta -> stypendia-> konta bankowe studenta

 

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przeznaczone jest dla studentów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności

Wnioski o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych można składać od 1 września do 31 maja. Terminy:

  • 01.03.2017 - 31.03.2017
  • 01.04.2017 - 30.04.2017
  • 01.05.2017 - 31.05.2017

Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy dzień powszedni.

Student, który pobierał w danym roku stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych a jego orzeczenie utraciło ważność, aby nadal otrzymywać stypendium musi w ciągu 3 miesięcy od utraty ważności orzeczenia złożyć nowy wniosek.

Formularze o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych:

  • załącznik nr 8 -oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku