Dział Pomocy Materialnej dla Studentów UKSW (pok. 002 i 003 budynek 23 przy ul.Wóycickiego 1/3) od  5 września 2017 do 10 października 2017 przyjmuje interesantów w następujących godzinach:
poniedziałek - nieczynne
wtorek, środa: 8.00 - 14.00 (przerwa: 12.10 - 12.30)
czwartek, piątek: 10.00 - 15.00 (przerwa: 12.10 - 12.30)
        sobota (zjazdy): 10.00 - 14.00 (przerwa: 12.10 - 12.30)
logowanie do systemu USOSWEB

logowanie do systemu

Numer konta bankowego do przelewów stypendiów należy wpisać w systemie USOSWEB: dla studenta -> stypendia-> konta bankowe studenta

 

Wzór obliczenia średniej ważonej wraz z instrukcją (dot. studentów składających wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów:

WZÓR OBLICZENIA ŚREDNIEJ

INSTRUKCJA DO OBLICZENIA  ŚREDNIEJ WAŻONEJ

----------------------------------------------------------------

Druki do pobrania

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych - ZUS ZZA

przykładowy wzór dla studentów i doktorantów będących obywatelami RP - pobierz

przykładowy wzór dla obcokrajowców - pobierz

 

Wyrejestrowanie z ubezpieczeń - ZUS ZWUA

przykładowy wzór dla studentów i doktorantów będących obywatelami RP - pobierz

przykładowy wzór dla obcokrajowców - pobierz

 

Obowiązkowe oświadczenie studenta - pobierz

Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego - ZUS ZCNA