Dział Pomocy Materialnej dla Studentów UKSW (pok. 002 i 003 budynek 23 przy ul.Wóycickiego 1/3) przyjmuje interesantów w następujących godzinach:
poniedziałek - nieczynne
wtorek, środa: 10.00 - 14.00
czwartek, piątek: 11.00 - 15.00
        sobota (zjazdy): 10.00 - 14.00

 

logowanie do systemu USOSWEB

logowanie do systemu

Numer konta bankowego do przelewów stypendiów należy wpisać w systemie USOSWEB: dla studenta -> stypendia-> konta bankowe studenta

 

Wzór obliczenia średniej ważonej wraz z instrukcją (dot. studentów składających wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów:

WZÓR OBLICZENIA ŚREDNIEJ

INSTRUKCJA DO OBLICZENIA  ŚREDNIEJ WAŻONEJ

----------------------------------------------------------------

O nas

Zadania Działu Pomocy Materialnej dla Studentów:

  • obsługa studentów i doktorantów w zakresie pomocy materialnej
  • prowadzenie dokumentacji związanej z przydzieleniem pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w zakresie świadczeń stypendialnych: -  w ramach Funduszu Pomocy Materialnej dla studentów i doktorantów
  • prowadzenie dokumentacji związanej z przyznawaniem miejsc w domach studenckich dla studentów i doktorantów studiów stacjonarnych,
  • sporządzanie list wypłat stypendiów dla studentów i doktorantów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,
  • sporządzanie list wypłat stypendium Rządu RP oraz stypendium Ministra,
  • przyjmowanie zgłoszen oraz wyrejestrowań studentów i doktorantów do ubezpieczenia zdrowotnego,
  • sporządzanie analiz i sprawozdań dla potrzeb Uniwersytetu, MNiSW  oraz GUS-u,
  • współpraca z Samorządem Studenckim oraz Komisjami Studenckimi,
  • współpraca z Kwesturą.