Dział Pomocy Materialnej dla Studentów UKSW
(pok. 002 i 003 budynek 23 przy ul.Wóycickiego 1/3)
 przyjmuje interesantów w następujących godzinach:
 

W dniu 24.07.2017 r. (poniedziałek) Dział Pomocy Materialnej będzie czynny od 7.30 do 15.30

 
poniedziałek - nieczynne
 
wtorek, środa - 10.00 - 12.10
                           12.30 - 14.00
 
czwartek, piątek - 11.00 - 12.10
                               12.30 - 15.00

        sobota (zjazdy):   10.00 - 12.10         
                             12.30 - 14.00
 
 

UWAGA STUDENCI!!! OD 1.03.2017 REJESTRACJA WNIOSKÓW O STYPENDIA BĘDZIE ODBYWAŁA SIĘ ZA POMOCĄ MODUŁU STYPENDIALNEGO USOSWEB - po zarejestrowaniu wniosku należy go wydrukować i złożyć w DPMS wraz z kompletem dokumentów (więcej informacji w zakładce stypendium socjalne)

logowanie do systemu USOSWEB

logowanie do systemu

 

----------------------------------------------------------------

Ubezpieczenie zdrowotne studentów będących obywatelami RP

Studenci/doktoranci, którzy ukończyli 26. rok życia, nie pracują i nie posiadają żadnego innego tytułu do ubezpieczenia, mogą zostać ubezpieczeni przez uczelnię.

W tym celu należy zgłosić się do Działu Pomocy Materialnej (pok. 003). Wymagane dokumenty:

  • dowód osobisty-do wglądu,
  • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego  ZZA- do pobrania ze strony (zakładka ubezpieczenia zdrowotne/druki do pobrania),
  • obowiązkowe oświadczenie studenta (zakładka ubezpieczenia zdrowotne/druki do pobrania)
  • zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające status studenta/doktoranta

Student/doktorant zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię ma obowiązek powiadomić Dział Pomocy Materialnej dla Studentów UKSW w ciągu trzech dni o utracie uprawnień do ubezpieczenia z tytułu:

  • podjęcia pracy
  • ukończenia studiów
  • obrony pracy magisterskiej
  • skreślenia z listy studentów
  • zmiany stanu cywilnego (ubezpieczenie przez małżonka)

oraz do informacji o zmianie danych personalnych, tj. zamiany imienia, nazwiska, adresu, wymiany dokumentu.

Kontakt do osoby zajmującej się ubezpieczeniem zdrowotnym dla studentów i doktorantów:

Izabela Ołdakowska, tel. 22 569 68 48, i.oldakowska@uksw.edu.pl