Dział Pomocy Materialnej dla Studentów UKSW
(pok. 002 i 003 budynek 23 przy ul.Wóycickiego 1/3)
 przyjmuje interesantów w następujących godzinach:
 
poniedziałek  nieczynne
wtorek           9:00 - 12:00
środa             9:00 - 12:00
czwartek        11:30 - 14:30
piątek             11:30 - 14:30

-------------------------------------------------------------

Uwaga studenci!!! zmiana ustawy o szkolnictwie wyższym!!!

Dział Pomocy Materialnej dla Studentów UKSW uprzejmie informuje, że w związku z nowelizacją ustawy ? Prawo o szkolnictwie wyższym od 1 października 2011 r. będą miały miejsce następujące zmiany w systemie pomocy materialnej:

I. ZMIANY W STYPENDIACH NAUKOWYCH I SPORTOWYCH !!!

Likwidacji ulega stypendium za wyniki w nauce i stypendium za wyniki w sporcie, które zostaje zastąpione stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów:

 1. przyznawane będzie wyłącznie na wniosek studenta (a nie jak dotychczas z urzędu),
 2. stypendium rektora otrzymywać będzie mogło do 10 % studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w uczelni
 3. stypendium rektora będzie mógł otrzymać student, który spełni następujące warunki:
 • osiągnie za rok studiów wysoką średnią ocen,  
 • lub będzie posiadał osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

Dodatkowe zmiany:

 • będzie można łączyć stypendium rektora ze stypendium ministra (do tej pory było to niemożliwe),
 • likwidacji ulega odrębne stypendium ministra za osiągnięcia naukowe oraz  za osiągnięcia sportowe ? w ich miejsce będzie jedno stypendium ministra za wybitne osiągnięcia ? ta zmiana wejdzie w życie od 1.10.2012 r.

II. ZMIANY W STYPENDIACH SOCJALNYCH !!!

 1. likwidacji ulega stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe ? na rzecz jednego stypendium socjalnego,
 2. w przypadku studentów stacjonarnych stypendium socjalne będzie można dodatkowo zwiększyć w związku z zamieszkiwaniem w domu studenckim lub innym obiekcie,
 3. planowany jest wzrost dochodu uprawniającego do stypendium socjalnego z obecnych 602 zł netto na osobę w rodzinie do ok. 780 zł netto na osobę,
 4. za samodzielnego finansowo będzie mógł być uznany student, którego dochód netto przekroczy ok. 783 zł, a nie jak obecnie 1317 zł,
 5. wszystkie stypendia będą mogły być otrzymywane tylko na jednym kierunku i na jednej uczelni ? dotyczy to również stypendium rektora oraz stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych, a także stypendium ministra

 Informujemy, że związku z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym od 1 października 2011 r. nastąpi zmiana Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów UKSW oraz odpowiednich zarządzeń, w tym wzoru wniosków o pomoc materialną na rok akademicki 2011/2012.

Więcej na temat reformy szkolnictwa wyższego na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego