Dział Pomocy Materialnej dla Studentów UKSW
(pok. 002 i 003 budynek 23 przy ul.Wóycickiego 1/3)
 przyjmuje interesantów w następujących godzinach:
 

W dniu 24.07.2017 r. (poniedziałek) Dział Pomocy Materialnej będzie czynny od 7.30 do 15.30

 
poniedziałek - nieczynne
 
wtorek, środa - 10.00 - 12.10
                           12.30 - 14.00
 
czwartek, piątek - 11.00 - 12.10
                               12.30 - 15.00

        sobota (zjazdy):   10.00 - 12.10         
                             12.30 - 14.00
 
 

UWAGA STUDENCI!!! OD 1.03.2017 REJESTRACJA WNIOSKÓW O STYPENDIA BĘDZIE ODBYWAŁA SIĘ ZA POMOCĄ MODUŁU STYPENDIALNEGO USOSWEB - po zarejestrowaniu wniosku należy go wydrukować i złożyć w DPMS wraz z kompletem dokumentów (więcej informacji w zakładce stypendium socjalne)

logowanie do systemu USOSWEB

logowanie do systemu

 

----------------------------------------------------------------

Zapomoga

ZAPOMOGA

Zapomoga przeznaczona jest dla doktorantów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z przyczyn losowych.

Wnioski o zapomogę można składać do 5 dnia każdego miesiąca, ale nie później niż do 5 czerwca. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy dzień powszedni.

Do wniosku o zapomogę należy załączyć dokumenty wymienione w zał. nr 1 do Zasad przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów oraz odpowiednie zaświadczenia dotyczące zdarzenia losowego, na podstawie którego doktorant wnioskuje o zapomogę.

Doktorant może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku akademickim

Doktorant nie może otrzymać zapomogi wyłącznie z tytułu trudnej sytuacji materialnej, jeżeli nie wystąpiło zdarzenie losowe

Do zdarzeń losowych w szczególności zalicza się:

  • śmierć najbliższego członka rodziny (rodzice, rodzeństwo, małżonek, dziecko doktoranta);
  • nieszczęśliwy wypadek doktoranta lub najbliższego członka rodziny (rodzice, rodzeństwo, małżonek, dziecko doktoranta);
  • klęska żywiołowa

Doktorant może otrzymać zapomogę, jeżeli od zdarzenia losowego upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy a wnioskodawca w momencie zdarzenia był doktorantem Uniwesytetu

 

Formularze o przyznanie zapomogi dla doktorantów:

  • załącznik nr 5 - wniosek o przyznanie zapomogi
  • załącznik nr 8 - oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku